UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

  

Znovu OTEVŘENO!
Otevíráme 28. 3. 2024 v 11 hodin.

Zámecké sklepení

Litomyšl

Olbram Zoubek

Olbram Zoubek (21. duben 1926 - 15. červen 2017), 1945-1952 studoval na VŠUP v Praze u prof. Wagnera. 1951 začal s restaurátorskou prací, specializoval se na renesanční sgrafito a kamennou plastiku. V roce 1958 se stal členem tvůrčí skupiny Trasa, kde byl až do jejího zániku v roce 1970. 1966 se účastnil mezinárodního sochařského sympózia v St. Margarethen v Rakousku, 1969 sejmul posmrtnou masku Jana Palacha, na výstavě Socha a město v Liberci obdržel cenu Matyáše Bernarda Brauna III. stupně, účastnil se mezinárodního sochařského sympózia u Ferdersee v SRN. Na 2. pražském salónu v domě U Hybernů v Praze získal I. cenu SČVU, provedl náhrobek J. Palachovi, 1970 provedl náhrobek J. Zajícovi. V době tzv. normalizace nemohl svobodně tvořit, věnoval se proto restaurátorství. Od roku 1974 jako vedoucí skupiny skvělých a stejně režimem postižených výtvarníků Václava Boštíka, Zdeňka Palcra a Stanislava Podhrázského po 17 sezón restauroval plášť renesančního zámku v Litomyšli. V roce 1987 se stal zakládajícím členem a předsedou Nové skupiny v Praze a na výstavě v Trenčíně získal I. cenu. 1988 podepsal Několik vět, 1989 se v Praze účastnil listopadového převratu jako člen akčního výboru SČVU, zakládající člen obnovené Umělecké besedy. 1990 mu byla udělena Národní cena ČR, 1994 definitivně ukončil restaurátorskou činnost, 1996 mu byla udělena státní cena, obdržel medaili MU v Brně, 1997 cenu města Litomyšle, 1998 stříbrnou medaili Hl. m. Prahy. Od roku 1999 starosta Umělecké besedy.
Roku 2009 získal čestné občanství Města Litomyšl a Evropskou cenu Trebbia. 2010 osadil sochu na pietní místo Milady Horákové v Praze.
16. 4. 2011 v Litomyšli při oslavě 85. narozenin byla Zoubkovi udělena ministrem kultury Jiřím Besserem Medaile Artis Bohemiae Amicis.
2013 vystavuje v Museu Kampa v Sovových Mlýnech na Malé Straně v Praze a v Jízdárně pražského hradu.

Zoubkovo dílo je zastoupeno Národní galerii v Praze, Museu Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Moravské galerii v Brně, Alšově jihočeské galerii v Hluboké na Vltavou, Muzeu umění Olomouc, v řadě regionálních galerií a v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí (v Ribble Valley v Anglii je kolekce třiceti převážně bronzových soch).

Největší soubor jeho prací je v majetku Města Litomyšle a je vystaven ve stálé expozici ve sklepení litomyšlského zámku.

Seznam vystavených děl: 

1993 Ty a já
1998 Se Zdeňkem
1992 Druhý břeh
1992 Zdena
1992 Alena
1998 S Jindřichem
1992 Čestmír
1996 Sergeji
1992 Mirek
1958 Oběti
1958 Polana
1958 Jasan
1967 Chodci, kteří se zdraví
1967 Otec, matka a syn
1971 Adam, Eva a had
1971 Otec otců, matka matek a syn
1971 Strážci
1988 Klytaimnestra královna
1989 Ifigenie před obětí
1986 František Husák v roli Agamemnona
1986 Jan Přeučil v roli Meneláa
1985 Bojovník od Aulidy
1991 Nalomené torzo
1991 Klesání
1990 Padající muž
1990 Zasažený muž
1995 Zvěstování
1995 Hynku, Viléme, Jarmilo!
1968 Had s křídlem
1968 Sen hada
1968 Had 1991 Eva bezová duše
1972 Běžec
1972 Prométheus
1973 Rodina 3: Eva
1973 Rodina 3: Olbram
1973 Rodina 3: Jasan
1973 Rodina 3: Polana
1992 Vladimír
1971 Běžec
1965 Ing. Ivo Loos
1965 Ing. Jiří Malátek
1966 Tři chodci
1966 Mezník
1966 Brázda
1961 Lešenář
1961 Ruce se sluncem
1961 Radostná stavba
1970 Génius národa
1966 Ty
1966 Já
1970 Prométheus
1989 Rekreanti
1998 Libuše
1963 Umírající

1963 Vítěz
1963 Posel
1985 Prsa a záda bojovníka od Aulidy
1976 Stojící žena
1984 Žena, která povstává
1984 Tělo ženy, která leží
1984 Tělo Kúrose
1984 Torzo vítající ženy
1984 Torzo ženy
1984 Tělo Kory s drapérií
1984 Žena s padajícími vlasy
1985-86 Posel Stentor
1985-86 Žena z Chalkidy
1985-86 Méneláos
1985-86 Klytaimnéstra
1985-86 Agamemnon
1985-86 Ifigenie
1985-86 Achilleus
1985-86 Stařec Foinix
1985-86 Achajci
1960 Ruce ke slunci
1965 Sloup I. chlapecký - Kúros
1965 Sloup II. divčí - Koré
1970 Chodec
1976 Kráčející jinoch
1995 Marie (ze Zvěstování)
1996 Anděl (ze Zvěstování)

 

Fotogalerie


Kam dál?